Главен редактор

Проф. д-р Асен Николов, дм

СБАЛАГ “Майчин дом”, София

Медицински университет – София

e-mail:assen_nikolov@yahoo.com

Зам. Главни редактори

Чл.-кор. проф. д-р Григор Горчев, д.м.н.

УМБАЛ „Св. Марина – Плевен”

Медицински университет – Плевен

e-mail: grigorgortchev@yahoo.com

Проф. д-р Стефан Ковачев д.м.н.

Военномедицинска академия

e-mail: stkovachev@abv.bg

доц. д-р Виолета Димитрова, дм

СБАЛАГ “Майчин дом”, София

Медицински университет – София

e-mail: dtdimitrova@mail.bg

Редакционна колегия:

проф. Атанас Щерев – АГ Болница „Д-р Щерев”, email: ashterev@gmail.com

проф. Явор Корновски – МЦ “Проф. Корновски”, email: ykornovski@abv.bg

проф. Виктор Златков – Медицински университет – София, email: victorzlatkov@yahoo.com

Проф. д-р Иван Костов, д.м.н. – СБАЛАГ „Майчин дом”, София, email: dr_kostoff@yahoo.com

проф. Димитър Марков – МЦ „Марковс”, София; email: dtmarkov@gmail.com

проф. Ангел Димитров – УМБАЛ „Св. Анна“, София; email: pobit_kamak@abv.bg

проф. Милко Сираков – email: msirak@gmail.com

доц. Никола Василев, д.м. – Университетска болница „Софиямед”, email: n.b.vassilev@gmail.com

Проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – Медицински Университет – Плевен, УМБАЛ „Св. Марина” – Плевен, email: slavcho_tomov@yahoo.de

доц. Божидар Славчев – СБАЛАГ „Майчин дом”, София; email: bo_slavchev@yahoo.com

доц. Живка Карагьозова, дм – СБАЛАГ „Майчин дом”, София; email: zhivakrg13@gmail.com

доц. Румен Димитров, дм – СБАЛАГ „Майчин дом”, София; email: roumendim@abv.bg

д-р Светлозар Славов – СБАЛАГ „Майчин дом”, София; email: svetlozarslavov@yahoo.com

проф. Елена Димитракова, дм – УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив; email: el.dimitrakova@gmail.com

д-р Виолета Стратиева – MЦ „Оскар Клиник”, София; email: vilidoc@icloud.com

Доц. Илия Карагьозов – МБАЛ „ВИТА“, София; email: iliakaragjozov@gmail.com

проф. Боряна Слънчева – СБАЛАГ „Майчин дом”, София; email: b_slancheva@abv.bg

проф. Емил Ковачев – СБАГАЛ „Проф. Д. Стаматов”, Варна; email: kovachev_md@abv.bg

Технически редактор – д-р Ина Гьошева

Контакти Редакция – България, София 1431, ул. Здраве №2, +359 2 9172244, spisanie.ag@gmail.com

Декларация на редакторите: Главният редактор, заместник редакторите и редакционната колегия са заявили всички значими финансови взаимоотношения с търговски интереси, свързани с предмета на публикациите в списанието.