Официално издание на
Българското дружество по
акушерство и гинекология

Списание Акушерство & Гинекология

В списанието се поместват оригинални статии, литературни обзори, казуси, които представляват принос към науката и са от интерес за практиката в областта на акушерството, перинатологията, гинекологията, неонатологията, анестезиологията и реанимацията в акушерството и гинекологията, както и други интердисциплинарни проблеми.

Научи още

Уважаеми Дами и Господа,

XXV Национална гинекологична конференция ще се проведе в периода 23-26 март 2023 г. в хотел „Рила“, к.к. Боровец.

Повече информация може да намерите тук